Fi-le­da­re an­mäld för pla­gi­at

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FORSKNING. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tivs ny­val­da par­ti­le­da­re Victo­ria Kawe­sa po­li­san­mäls an­kla­gad för att ha pla­gi­e­rat en an­nan fors­ka­res verk.

Victo­ria Kawe­sa ska i en pre­sen­ta­tion ha vi­sat upp po­wer point-si­dor med text, häm­ta­de från ett pub­li­ce­rat verk av dok­to­ran­den The­re­se Svensson. Det fram­stod, enligt Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, som att det var sin egen forskning som Kawe­sa pre­sen­te­ra­de.

Kawe­sa har bett om ur­säkt och skri­ver till Af­ton­bla­det att det hand­lar om ett miss­tag från hen­nes si­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.