Is­ra­el pe­kas ut för ex­plo­sion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SYRIEN. En kraf­tig ex­plo­sion nä­ra flyg­plat­sen ut­an­för Sy­ri­ens hu­vud­stad Da­mas­kus tros va­ra bomb­ning­ar av is­ra­e­liskt strids­flyg, rik­ta­de mot Hiz­bol­lah. Is­ra­els un­der­rät­tel­se­mi­nis­ter Is­ra­el Katz sä­ger till ar­mé­ra­di­on att hän­del­sen lig­ger i lin­je med is­ra­e­lisk po­li­tik, men vill in­te di­rekt be­kräf­ta att lan­det lig­ger bakom.

– När vi får in­for­ma­tion om att det finns in­ten­tio­ner att för­flyt­ta va­pen från Iran via Syrien till Hiz­bol­lah i Li­ba­non, då kom­mer vi att age­ra, sä­ger Katz. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.