Fak­ta: Kvin­nor som dö­dar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kvin­nor står för un­ge­fär 10 pro­cent av det död­li­ga vål­det.

De dö­dar of­tast i nä­ra re­la­tio­ner – sin man, fö­re det­ta man, barn el­ler, än­nu mer ovan­ligt, and­ra an­hö­ri­ga.

I de fall då kvin­nor dö­dar and­ra kvin­nor, som in­te är an­hö­ri­ga, finns det of­ta en man med i bil­den, ex­em­pel­vis i svart­sju­ke­dra­man.

Vid om­kring 90 pro­cent av samt­li­ga fall av död­ligt våld dö­dar gär­nings­man­nen/-kvin­nan en per­son.

Dub­bel­mör­da­re dö­dar of­ta­re två per­so­ner vid sam­ma till­fäl­le än vid två oli­ka till­fäl­len. KÄLLOR: JENNY YOURSTO­NE, FORSKNINGSLEDARE VID KRIMINALVÅRDEN, OCH MIKAEL RY­ING, KRIMINOLOG VID PO­LIS­MYN­DIG­HE­TEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.