I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Utri­kesmi­nist­rar­na möts i Mal­ta.

■■BRASILIEN. Fack­li­ga pro­tes­ter vän­tas mot pre­si­dent Michel Te­mers re­for­mer.

■■ÅTAL. Mord samt mord­för­sök i en som­mar­stu­ga i Ar­bo­ga för­ra som­ma­ren.

■■DOM. 12­årig poj­kes drunk­nings­död i Mel­lan­sel.

■■EU-NÄMN­DEN. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) sam­rå­der in­för mö­tet i Europeiska rå­det som ska dis­ku­te­ra brex­it­för­hand­ling­ar.

FOTO: SKYWORKS

Ny gran­ne. I för­ra vec­kan of­fent­lig­gjor­de fors­kar­na upp­täck­ten av LHS 1140b, en ex­opla­net som lig­ger på cir­ka 40 ljusårs av­stånd från jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.