Bön­der gav bort grön­sa­ker i pro­test

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■När­ma­re fy­ra ton grön­sa­ker har de­lats ut gra­tis i cen­tra­la Bu­e­nos Aires i pro­test mot de lå­ga pri­ser­na. Tu­sen­tals män­ni­skor kö­a­de i tim­mar för att få gra­tis spe­nat, to­ma­ter och and­ra grön­sa­ker i Ar­gen­ti­nas hu­vud­stad.

Jord­bru­kar­na sä­ger att de in­te läng­re kan le­va på för­sälj­ning­en av grön­sa­ker­na se­dan pri­ser­na sjun­kit re­jält.

Mer än en tred­je­del av lan­dets be­folk­ning le­ver i fat­tig­dom, enligt of­fi­ci­el­la siff­ror. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.