Tred­je ra­ka för ny­kom­ling­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5: Ny­kom­ling­en Bu­as se­ger­tåg fort­sät­ter, tors­da­gens mö­te med To­rup/rydö slu­ta­de med en kom­for­ta­bel 4-0-se­ger.

– Men förs­ta halv­lek är jag in­te nöjd med. Det var all­de­les för haf­sigt och för stor fel­pro­cent i pass­nings­spe­let, sa Bu­as trä­na­re Ger­ry Gun­nars­son.

And­ra hal­vek blev be­tyd­ligt bätt­re be­rät­tar Ger­ry med bå­de bätt­re rö­rel­se och stör­re tå­la­mod.

– Jag ska verk­li­gen in­te gnäl­la vi har tre ra­ka som ny­kom­ling­ar, det är jag nöjd med.

Han lyf­ter fram An­ton Birgersson som en av mat­chens mest fram­trä­dan­de men slår ock­så ett slag för Simon Svensson som i sin förs­ta match i år gör en bra in­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.