Fergu­son de­lar ut pris på Jä­gers­ro

Hallands Nyheter - - Sporten -

GALOPP: Ef­ter den fram­gångs­ri­ka tränar­kar­riä­ren i fot­boll har Alex Fergu­son tid för sitt and­ra sto­ra id­rotts­in­tres­se – ga­loppspor­ten.

Man­ches­ter Uni­teds för­re trä­na­re kom­mer där­för till täv­ling­ar­na på Jä­gers­ro den 23 maj för att de­la ut sitt he­ders­pris Sir Alex Fergu­son Trop­hy.

”Vi är na­tur­ligt­vis myc­ket gla­da att han vill kom­ma och för­gyl­la vår ”Pramm­skväll” den 23 maj”, sä­ger Bo Gill­borg på Jä­gers­ro galopp i ett press­med­de­lan­de.

Höjd­punk­ten vid si­dan av Sir Alex Fergu­son Trop­hy blir Pramms Me­mo­ri­al med 1,2 mil­jo­ner kro­nor i pris­sum­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.