Elevut­ställ­ning:

In­spi­ra­tions­dos

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

öpp­nar en ut­ställ­ning på Gal­le­ri­an i Fal­ken­berg där ele­ver­na från Drott­ning Blan­kas este­tis­ka pro­gram – bild, in­red­nings­de­sign och sty­ling – vi­sar vad de har ar­be­tat med un­der året. – Ele­ver­na stäl­ler ut må­le­ri, fo­to­gra­fi, di­gi­ta­la tryck, in­red­ning­ar och skulp­tur. Det är per­son­li­ga ut­tryck i en mängd tek­ni­ker och ma­te­ri­al, sä­ger Kurt Jo­hans­son som är bild- och in­red­nings­lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.