Kul­tur­hus:

En tripp till Vessigebro

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

öpp­nar Katri­ne­bergs Folk­hög­sko­la hu­set för all­män­he­ten när de bju­der in till Katri­ne­bergska­la­set. Yo­ga, ak­va­rell­mål­ning och sy­risk mat­lag­ning står bland an­nat på sche­mat. Det slu­tar med te­a­ter­fö­re­ställ­ning­en En mid­som­mar­natts­dröm 16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.