Fi­b­rer i brö­det kan för­hind­ra di­a­be­tes

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVSMEDEL: Mer kost­fi­ber i brö­det kan mins­ka risk för typ 2-di­a­be­tes, kon­sta­te­rar en ny av­hand­ling från Lunds uni­ver­si­tet. I den jäm­för­des bröd ba­kat med oli­ka kost­fi­ber, och bröd ba­kat på vitt mjöl. De till­sat­ta fib­rer­na gjor­de att brö­den gav ett läg­re blod­soc­ker­svar jäm­fört med ett bröd ba­kat på vitt mjöl. Bröd ba­kat med kost­fi­ber från gu­ar­gum­mi och be­ta-glu­kan mins­ka­de de upp­lev­da hung­er­käns­lor­na och ha­de po­si­ti­va ef­fek­ter på två av de hor­mo­ner som styr vår ap­tit. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.