Bil­te­ma åter­kal­lar fel­ak­ti­ga ele­ment

Hallands Nyheter - - Kon­su­ment -

ÅTER­KAL­LEL­SE: Bil­te­ma åter­kal­lar med ome­del­bar ver­kar al­la ele­ment av ty­pen Glas­pa­ne­le­le­ment. En egen ut­red­ning och ett få­tal till­buds­rap­por­ter vi­sar ett en kom­po­nent i ele­men­tet ris­ke­rar att bli kraf­tigt över­het­tat.

– Ris­ken för över­hett­ning finns. Vi vill där­för upp­ma­na al­la vå­ra kun­der att ome­del­bart åter­läm­na des­sa ele­ment. Vi ber om ur­säkt för de pro­blem som det­ta ska­par, sä­ger Hen­rik Jarl på Bil­te­ma.

Bil­te­ma er­sät­ter al­la ele­ment med nyp­ris och kvit­to be­hövs in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.