Ka­bel­jobb ger kvin­nor fri­het

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Fy­ra kvin­nor får jobb på ett te­le­fon­bo­lag i 1920-ta­lets Madrid. Det är star­ten på den spans­ka se­ri­en ”Las chi­cas del cab­le”. Hund­ra­tals unga kvin­nor kö­ar för att få jobb som ”ka­bel­flic­ka”, ett ar­be­te som re­pre­sen­te­rar fram­steg för kvin­nor och den nya mo­der­na ti­den. Vi får föl­ja fy­ra av kvin­nor­na som får jobb som te­le­fo­no­pe­ra­tö­rer och hur de hands­kas med bå­de vän­skap och ro­man­tik, men ock­så av­und­sju­ka och ri­va­li­tet och den nya ti­dens yr­kes­liv. NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.