Li­te om:

Åsa Hällqvist

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 30 år 29 april. * Bor: Veddige.

* Ar­be­te: På Asia spa i Varberg plus eget fö­re­tag.

* Fa­milj: Mam­ma, pap­pa, bror, sys­ter, pojk­vän och ”ex­tra­fa­mil­jen” i Veddige. * In­tres­sen: Häs­tar, hun­dar, häl­sa, män­ni­skor. * Öv­rigt: Två häs­tar, hun­den Al­va, 2 år, en spansk vat­ten­hund, per­ro de aqua espa­nol, som vän­tar val­par i da­gar­na. * Fi­rar fö­del­se­da­gen: Öp­pet hus

med ”Myc­ket mat”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.