Ran­dek får re­kord­or­der

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Ran­dek ut­veck­lar sam­ar­be­tet med Austra­li­en. Or­dern som är den störs­ta i fö­re­ta­gets histo­ria är värd 175 mil­jo­ner kro­nor. – Det är ex­cep­tio­nellt, sä­ger sälj­chef Jo­han Lars­holm och vd Ola Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.