De fles­ta vill ha se­mes­ter sam­tigt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Svårt att få ihop vår­dens sche­ma var­je som­mar” (27/4).

VÅRD. En sjuk­skö­ters­ka skri­ver i da­gens (27/4) HN om hur svårt det är att få ihop vår­dens sche­ma för som­ma­ren. Det­ta har all­tid va­rit ett pro­blem. Ett an­nat pro­blem är att sjuk­skö­ters­kor se­gar sig upp i lö­ne­ni­vå­er­na. Men jag tror in­te att per­so­nal­bris­ten på som­ma­ren kan lö­sas med hjälp av hög­re lö­ner om in­te skri­ben­ten möj­li­gen me­nar vi­ka­ri­er med bra be­talt. Men det känns väl in­te bra för den or­di­na­rie per­so­na­len? Visst – jät­te­bra att an­stäl­la fler och hö­ja lö­ner! Men – Sve­ri­ge har fort­fa­ran­de en re­la­tivt kort som­mar och de all­ra, all­ra fles­ta vill ha se­mes­ter då. Led­sen, men pro­ble­met kom­mer an­tag­li­gen att kvar­stå.

Bir­git­ta Gens

pens. sjuk­skö­ters­ka/ barn­mors­ka

Bild: HASSE HOLMBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.