Fler bull­ran­de gods­tåg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. Tra­fik. Vil­ken här­lig dag, med li­te oljud som kom­mer med jäm­na mel­lan­rum dyg­net runt. Gods­tå­gen na­tur­ligt vis! Bor mel­lan Tång­a­berg o Ås­klos­ter hör des­sa mons­ter kö­ra för­bi jämt o stän­digt. När jag flyt­ta­de hit för !5 år se­dan, var det in­te alls myc­ket gods­tåg som nu. Kväl­lar och nät­ter, hel­ger dund­rar de för­bi. Und­rar hur hög bul­ler­ni­vån skall va­ra. Är det in­te på ti­den att de sät­ter upp bul­ler­plank. Så för mig får det gär­na va­ra stopp hur länge som helst. För gods­tå­gen allt­så.

I Bör­jes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.