Fak­ta:

Ran­dek

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Be­grep­pet Swe­dish housing som hand­lar om pre­fab­ri­ce­ra­de hus bör­jar bli väl­känt ute i värl­den. Ran­dek till­ver­kar ma­ski­ner och sy­stem till samt­li­ga trä­hus­till­ver­ka­re i Sve­ri­ge. På 1990-ta­let ut­veck­la­de fö­re­ta­get en au­to­ma­ti­se­rad väg­ge­le­ment­lin­je för en ame­ri­kansk kund. Ran­dek Au­to­well sy­stem. Det är den­na som till­sam­mans med Au­to Eye truss sy­stem, en au­to­ma­ti­se­ring för till­verk­ning av tak­sto­lar, som nu går till Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.