Blair ger sig in i po­li­ti­ken igen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STORBRITANNIEN. Stor­bri­tan­ni­ens ti­di­ga­re pre­miär­mi­nis­ter To­ny Blair kom­mer att ge sig in i in­ri­kes­po­li­ti­ken igen, för att käm­pa emot Brex­it.

Han vill byg­ga en po­li­tisk rö­rel­se som ska for­ma den po­li­tis­ka de­bat­ten när Storbritannien in­le­der för­hand­ling­ar­na om att läm­na EU, sä­ger han.

Blair vill ”smut­sa ner hän­der­na” och ge sig in i ar­be­tet, trots att han är med­ve­ten om att han kom­mer att mö­tas av skarp kri­tik. Han an­ser att väl­jar­na bör få en chans att änd­ra sig när den slut­gil­ti­ga Brex­it­upp­gö­rel­sen är klar. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.