Sex dö­da när kran ra­sa­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYDKOREA. Sex per­so­ner dö­da­des och minst tju­go ska­da­des när en lyft­kran på mån­da­gen ra­sa­de på ett skepps­varv i Sydkorea.

Olyc­kan in­träf­fa­de på Sams­ung He­a­vys varv i sam­band med byg­get av en ol­je­platt­form som ska trans­por­te­ras till nors­ka ol­je­fäl­ten i Nord­sjön.

Det är än­nu oklart om hur il­la ska­dad platt­for­men är, och om den kom­mer att kun­na tas bruk som pla­ne­rat näs­ta år. Platt­for­men ägs av det frans­ka ener­gi­fö­re­ta­get To­tal. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.