Över tio dö­da i ovä­der i USA

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Minst 14 per­so­ner i söd­ra USA har dö­dats i kraf­ti­ga ovä­der och tor­na­dor.

Minst fy­ra tor­na­dor drog fram över del­sta­ten Tex­as un­der sön­da­gen, där sta­den Can­ton, knappt tio mil sö­der om Dal­las, drab­ba­des hårt. De star­ka vin­dar­na kas­ta­de om­kull bi­lar, fick träd att blå­sa om­kull och för­stör­de hus. Brå­te och ned­fall­na el­led­ning­ar har lan­dat på vägar i om­rå­det.

– Ska­dor­na är om­fat­tan­de i det drab­ba­de om­rå­det. Det är hjärt­skä­ran­de och upp­rö­ran­de, sa­de Can­tons borg­mäs­ta­re Lou Ann Eve­rett. (TT-AFP)

FOTO: TOM FOX/AP

Oväd­ret or­sa­ka­de stor för­öd­el­se, bland an­nat hos den här bil­hand­lar­fir­man i Can­ton i Tex­as.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.