1 100 dö­da på Me­del­ha­vet i år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIGRATION. Om­kring 1 100 män­ni­skor har om­kom­mit hit­tills i år när de för­sökt ta över Me­del­ha­vet sig till Eu­ro­pa.

Sjö­vä­gen från Nord­af­ri­ka till Eu­ro­pa är fort­fa­ran­de den död­li­gas­te rut­ten i värl­den för mi­gran­ter.

– Bå­tar­na har va­rit väl­digt då­li­ga he­la ti­den. Men i år ser vi att de är än­nu säm­re, och säm­re ut­rus­ta­de. Fär­re mi­gran­ter har flyt­väs­tar, sä­ger Jack Her­heim, fält­ar­be­ta­re hos Lä­ka­re ut­an grän­ser i Me­del­ha­vet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.