Vi har många maj­bra­sor som gått över­styr.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EMIL SKOGLUND,

led­nings­o­pe­ra­tör vid Stor­stock­holms brand­för­svar, om att rädd­nings­tjäns­ten ha­de fullt upp med att över­va­ka och släc­ka mind­re gräs­brän­der un­der val­borgs­mäs­so­af­ton. Un­der kväl­len var det en hel del maj­bra­sor som spred sig i det tor­ra grä­set. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.