HV hyl­la­des: ”Otro­ligt käns­lo­samt”

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Två da­gar ef­ter Sm-gul­det i ishockey fick HV71 ta emot Jön­kö­pings­fol­kets hyll­ning­ar. Först var det kor­te­ge genom sta­dens ga­tor och där­ef­ter ett or­dent­ligt fi­ran­de i Knek­ta­par­ken. En ef­ter en klev spe­lar­na fram på en scen och tog emot fan­sens ju­bel.

– Det är otro­ligt käns­lo­samt. Även om jag va­rit med om det ti­di­ga­re så be­ty­der det li­ka myc­ket nu som då. Det här gul­det har va­rit som en otro­lig sa­ga som man skri­ver om i böc­ker, sa­de lag­kap­te­nen Mar­tin Thörn­berg.

Sist ut på sce­nen var Simon Öne­rud, for­war­den som sat­te det av­gö­ran­de må­let i för­läng­ning­en mot Brynäs. Han lyf­te po­ka­len högt upp i luf­ten, mot publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.