Re­kord­många Nhl-spe­la­re i Vm-trupp

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Det är re­kord­många Nhl-spe­la­re med i den svens­ka Vm-trup­pen i ishockey, 16 styc­ken se­dan Wil­li­am Nylander gett klar­tec­ken.

När för­bunds­kap­te­nen Ri­kard Grön­borg pre­sen­te­ra­de sin pre­li­mi­nä­ra trupp till VM fick bac­kar­na Hen­rik Töm­mer­nes och Eric Martinsson läm­na trup­pen till­sam­mans med an­fal­lar­na Ri­chard Gynge och Pär Lind­holm, som va­rit med i den se­nas­te Eu­ro Hoc­key Tour-tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.