Snygg slut­punkt av BKF Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010 - 471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Mål­sätt­ning­en var in­fri­ad re­dan in­nan sista se­ri­e­mat­chen. – Vi vil­le slip­pa kval och det gjor­de vi, sa lag­le­da­ren i BKF Fal­ken­berg, Mi­kael Ohls­son.

FAL­KEN­BERG BODEN

(3–2, 0–5, 3–2, 1–4)

7 13

(2–3, 1–4, 4–1, 3–2)

Det fanns en mik­ro­sko­pisk chans för Fal­ken­berg att gå till slut­spel.

– Men då ha­de vi be­hövt vin­na bå­da vå­ra mat­cher och Stureby för­lo­ra bå­da si­na. Men det sprack di­rekt.

I sam­man­dra­get i Bal­tis­ka hal­len in­led­de Fal­ken­berg ty­värr med för­lust mot Boden och då var slut­spe­let ba­ra att glöm­ma.

Men i sä­song­ens sista match, mot slutspelsla­get Stureby, lyf­te man sig.

– VI SA till varand­ra att vi skul­le av­slu­ta snyggt. Och där ha­de vi ock­så li­te flyt i de sista ru­tor­na i de två sista se­ri­er­na, sa Mi­kael

– Sett till he­la sä­song­en är vi nöj­da. Vi har ju tving­ats kva­la oss kvar de två se­nas­te åren. Nu tyc­ker jag att vi kom­mit när­ma­re de sto­ra la­gen och även ta­git po­äng mot dem. Se­ri­en har ock­så va­rit väl­digt jämn och bra och vi har lyft vårt spel.

in­takt till näs­ta

HE­LA TRUP­PEN ÄR sä­song.

– Se­dan har vi li­te på gång och någ­ra ung­do­mar som knac­kar på dör­ren. Det ska bli in­tres­sant näs­ta sä­song, sa Mi­kael Ohls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.