Kryss för Staf­singe i ga­len match

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 3 SYDVÄSTRA: In­om lop­pet av åt­ta mi­nu­ter gjor­des fy­ra mål när Staf­singe spe­la­de 2–2 hem­ma mot Väst­ra Frölun­da.

– Ef­ter vi ha­de ta­git led­ning­en var det knappt som man hann sät­ta sig för­rän de­ras kvit­te­ring kom och än mind­re age­ra. Se­dan har vi ett boll­tapp och så är det 1–2. 2–2 kän­des bå­de skönt och rätt­vist, sa Staf­singes tränare Ste­fan Hul­tén.

Han be­rät­tar om slät­stru­ken första halv­lek men en and­ra hal­vek som ex­plo­de­ra­de.

– Det var än­då ett steg fram­åt även om de fles­ta kan myc­ket bätt­re.

Po­si­tivt för Staf­singe var att gam­le Fff:aren Ko­rab Gashi var till­ba­ka i spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.