Fak­ta:

Loop­troop Roc­kers

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Bil­da­des som Loop­troop 1992 i Väs­terås av Mag­nus ”Em­bee” Berg­kvist, Mår­ten ”Pro­moe” Edh och Tom­my ”Cos­mic” Isacs­son.

* 1995 an­slöt Mat­hi­as ”Supre­me” Lundh Isén.

* Diskogra­fi: ”Mo­dern day ci­ty symp­ho­ny” (2000), ”The strugg­le con­ti­nues” (2002), ”Fort Eu­ro­pa” (2005), ”Good things” (2008), ”Pro­fes­sio­nal drea­mers” (2011), ”Mitt hjär­ta är en bomb” (2013), ”Na­ked swe­des” (2014).

* Med­lem­mar­na har även so­lo- och si­do­pro­jekt.

* Val­des in i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me ti­di­ga­re i år.

* Först ut av de nya släp­pen är lå­ten ”Ci­ty ca­mo” som kom­mer i dag.

* I som­mar ger sig Loop­troop Roc­kers ut på fes­ti­valtur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.