Bäs­ta pry­lar­na ska vas­kas fram

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ”Ul­la­red – jak­ten på stor­säl­ja­ren” le­tar man ef­ter nå­gon som har upp­fun­nit en po­ten­ti­ell stor­säl­ja­re. Även den­na sä­song ut­förs tes­ter­na av någ­ra av pro­gram­mets pro­fi­ler.

Ka­nal 5 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.