Age­ra FFF!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FOT­BOLL. Ef­ter än­nu en snöp­lig för­lust mås­te led­ning­en för FFF bör­ja fun­de­ra på om Hans Eklund verk­li­gen är rätt man att le­da vårt kä­ra fot­bollslag. 1 (!) vinst på he­la för­ra året, ned­flytt­ning och 5 (!) ra­ka mat­cher som start den­na sä­song ut­an nöd­vän­dig se­ger. Att van­ka av och an längs sid­lin­jen med hän­der­na i fic­kor­na kal­lar in­te jag coaching. Att vän­ta till 83:e mi­nu­ten för att sen gö­ra obe­grip­li­ga by­ten i ett lä­ge där vi lig­ger un­der är in­te vad det­ta ängs­li­ga lag be­hö­ver hel­ler.

Jag vet att Fa­ken­bergs FF stolt sä­ger ”att vi har ald­rig spar­kat en trä­na­re” – då är det dags att änd­ra på det nu, för an­nars spe­lar vi i di­vi­sion 1 näs­ta år! Tro­gen men be­svi­ken

sup­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.