Ska vi by­ta bas­ket mot bou­le?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Vår bas­ket­plan ne­re vid Skrea Strand har för­svun­nit! Det har va­rit jät­te­kul att kun­na gå dit och li­ra med kom­pi­sar. Vart ska vi ta vägen nu? Var får vi en ny bas­ket­plan i stäl­let?

I vän­tan på en ny plan så kan vi för­stås spe­la bou­le. Det finns ju bou­le­ba­na all­de­les i när­he­ten, men när ska den rustas upp? Kom igen an­sva­ri­ga!

H. O. S. och and­ra li­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.