Be­te­en­det syns i soprum­met

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Mikael Rosén

MIL­JÖ. Den kle­na kopp­ling­en mel­lan vårt med­ve­tan­de och vårt be­te­en­de ses i soprum­met. Al­la vet att för­brän­ning ger ut­släpp av kol­di­ox­id som vi mås­te mi­ni­me­ra men än­då strun­tar vi i att sor­te­ra allt som går och av non­cha­lans istäl­let släng­er av­fal­let i den blan­da­de skräp­bing­en där det se­dan bränns upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.