Pro­test mot svensk ja-röst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Tel Aviv, Carl Mag­nus Nes­ser, har kal­lats upp till Is­ra­els ut­ri­kes­de­par­te­ment för att mot­ta en is­ra­e­lisk pro­test.

Sve­ri­ge var det en­da eu­ro­pis­ka land som rös­ta­de ja till tis­da­gens Une­sco-re­so­lu­tion, som bland an­nat un­der­kän­de Is­ra­els an­språk på su­ve­rä­ni­tet över he­la Je­ru­sa­lem.

– De hög­re tjäns­te­män­nen har ut­tryckt sitt miss­nö­je över Sve­ri­ges röst i Une­sco. Rös­ten är mot Is­ra­el och en del av ett sys­te­ma­tiskt svenskt röst­be­te­en­de, sä­ger Em­ma­nu­el Na­hs­hon, ta­les­per­son för is­ra­e­lis­ka UD, till tid­ning­en Ti­mes of Is­ra­el. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.