Matts­son tog Em-brons

Hallands Nyheter - - Sporten -

BROTTNING: Jo­han­na Matts­son tog Sve­ri­ges and­ra me­dalj i brott­nings-em när hon vann brons­mat­chen i 60-ki­los­klas­sen mot ru­mänskan Krisz­ta In­cze.

Av­gö­ran­det kom i slu­tet av första pe­ri­o­den när svens­kan fick grepp om In­czes ben, vil­ket i för­läng­ning­en led­de till en två­po­äng­a­re som gav 3–1. Det blev ock­så slut­re­sul­ta­tet mel­lan brot­tar­na som ti­di­ga­re i tur­ne­ring­en bå­da för­lo­rat mot rys­kan Ljubov Ov­tja­rov på fall.

Bron­set i ser­bis­ka No­vi Sad var Matts­sons fjär­de Em-me­dalj ef­ter en tred­je­plats 2006 och guld så­väl 2009 som 2014. Hon har ock­så ett Vm-brons från 2010.

Matts­son gick in i kvarts­fi­na­len mot bul­ga­ris­kan Mi­mi Ni­ko­lo­va Hristo­va, och vann med 4–2. Där­ef­ter för­lo­ra­de hon se­mi­fi­na­len mot Ov­tja­ro­va.

Fred­ri­ka Petersson har ti­di­ga­re ta­git brons i 48-ki­los­klas­sen i EM.

BRA START I SM-SE­RI­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.