Film­de­but för Pa­ris Jack­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Pa­ris Jack­son – Mi­chael Jack­sons 19-åri­ga dot­ter – gör film­de­but i en mörk ko­me­di som än­nu in­te har fått nå­got namn, rap­por­te­rar fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er. Re­gis­se­rar gör au­stra­lis­ka Nash Ed­ger­ton (The Squa­re) och Jack­son kom­mer att spe­la mot brit­ten Da­vid Oy­e­lowo (Sel­ma).

I fil­men med­ver­kar ock­så bland and­ra Aman­da Seyfri­ed och Char­li­ze The­ron.

Jack­son har ti­di­ga­re de­bu­te­rat som skå­de­spe­la­re i ett av­snitt av den ame­ri­kans­ka tv-se­ri­en Star. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.