Bib­li­o­tek: Ge en­sam­kom­man­de am­ne­sti

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

LITTERATUR: 260 bib­li­o­tek­san­ställ­da har un­der­teck­nat ett upp­rop för en­sam­kom­man­de barn och unga. I det ber de re­ge­ring­en att in­fö­ra am­ne­sti för de barn och unga som va­rit i Sve­ri­ge läng­re än ett år.

I sin väd­jan skri­ver bib­li­o­te­ka­ri­er, che­fer och kon­su­len­ter att bib­li­o­te­ken att är en träff­punkt för en­sam­kom­man­de barn, bland an­nat ge­nom sin språk­verk­sam­het, men att bib­li­o­te­ken allt of­ta­re stö­ter på barn och unga som le­ver på ga­tan och in­te har nå­gon an­nan­stans att ta vägen.

”Vi på bib­li­o­te­ken står in­te läng­re ut, och vi vill in­te be­vitt­na den­na ut­veck­ling mer”, skri­ver de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.