Ce­leb­ra gäs­ter hos Bin­de­f­eld

Hallands Nyheter - - Tvguide - Anna Hed­lund

Fest­fix­a­ren Mi­cael Bin­de­f­eld bju­der in till än­nu en sä­song med mat och sam­tal i sin lant­li­ga träd­gård.

Det blir som van­ligt kän­di­stätt i ”Fest hos Bin­de­f­eld” när Sve­ri­ges mes­te fest­fix­a­re Mi­cael Bin­de­f­eld bju­der in nya och gam­la vän­ner till sin skär­gårds­träd­gård. I sä­songs­star­ten tar han emot Cla­ra Hen­ry, Mar­tin Sten­marck och Lill Lind­fors.

– Lill Lind­fors är en gam­mal kom­pis till mig se­dan jag flyt­ta­de till Stock­holm. Vi pra­tar min­nen, kär­lek och träd­gård.

Pre­cis som ti­di­ga­re flan­ke­ras Mi­cael Bin­de­f­eld av de go­da vän­ner­na

Per­nil­la Wahl­gren och So­fia Wi­stam, som hjäl­per till med fest­fix­an­det.

– Det är en konst att bju­da in folk och se till att det blir fi­na sam­tal runt mid­dags­bor­det. Att vå­ga bju­da in en mix som vid första an­blic­ken in­te har så myc­ket ge­men­samt, sä­ger han.

Foto: Ma­ria Öst­lin/ka­nal 5

Mi­cael Bin­de­f­eld bju­der in ce­leb­ra gäs­ter till sin skär­gårds­träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.