Kamprad om li­vet och af­fä­rer­na

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Ko­mi­kern Fe­lix Hern­gren mö­ter Ike­as grun­da­re. I ”Fe­lix mö­ter Ing­var Kamprad” be­rät­tar den 91-åri­ge mö­bel­mag­na­ten om sitt liv med Ikea, upp­väx­ten, fa­mil­jen och åld­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.