Nils-as­lak tog joj­ken ut i värl­den

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Nils-as­lak Val­ke­a­pää är po­et, mu­si­ker och konst­när – och en stor för­ny­a­re av den sa­mis­ka joj­ken. Do­ku­men­tä­ren ”So­lens son” vi­sar hur Nils-as­lak tog med sig sin konst långt ut i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.