In­to­le­rab­le cru­el­ty

Hallands Nyheter - - Tvguide - TV8 21.00

Ut­stu­de­rat och ro­ligt om en skils­mäs­so­ad­vo­kat som blir för­äls­kad i en be­räk­nan­de kvin­na (Cat­he­ri­ne Ze­ta­jo­nes) ute ef­ter skils­mäs­sa och ma­kens för­mö­gen­het. Ojämn brö­der­na Co­en-ni­vå be­ty­der minst se­värt. (USA, 2003)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.