Dyr re­no­ve­ring snart klar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FOTO: JESSICA GOW/TT

■■Sta­tens Fas­tig­hets­verk bjöd i går in till ”öp­pet byg­ge” på Na­tio­nal­mu­se­um i Stock­holm för att vi­sa hur långt ar­be­tet kom­mit. Ba­ra ett halv­år åter­står in­nan mu­sei­per­so­na­len åter får till­trä­de till lo­ka­ler­na. Men det hand­lar fort­fa­ran­de om en bygg­ar­bets­plats där runt 230 hant­ver­ka­re job­bar. Myc­ket kom­mer att bli nytt. Re­stau­rang­en flyt­tas, nya ut­ställ­nings­lo­ka­ler har till­kom­mit och det är nog en god idé att för­se sig med en kar­ta över lo­ka­ler­na vid det första be­sö­ket. Slut­kost­na­den ham­nar på 1,2 mil­jar­der kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.