Af­fec­ta läg­ger ner

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Ef­ter ba­ra drygt ett år för­svin­ner pri­va­ta Af­fec­ta Psy­ki­a­tri från Fal­ken­berg. Skä­let till ned­lägg­ning­en av mot­tag­ning­en upp­ges va­ra att nya krav från re­gi­o­nen blir för kost­sam­ma. – Vi ha­de ing­et an­nat val, sä­ger bo­la­gets vd Lars Hägg­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.