Fak­ta: Fastighets strejk­var­sel på Ring­hals

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Var­sel är lagt om strejk för an­ställ­da på ISS Fa­ci­li­ty på Ring­hals den 12 maj kloc­kan 6.00.

* På Ring­hals be­rörs runt 50 an­ställ­da av vars­let.

* I he­la Sve­ri­ge har Fastighets vars­lat på sex ar­bets­plat­ser som hål­ler på med upp­gif­ter in­om sa­ne­ring och ren­håll­ning.

* Lö­ne­mäs­sigt krä­ver fac­ket 3,15 kro­nor mer i påslag per må­nad för de­ras lägst betalda med­lem­mar på av­tals­om­rå­det för Al­me­ga Fas­tig­hets­ar­bets­gi­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.