Greps vid brotts­plat­sen av hund­patrull

Hallands Nyheter - - Varberg -

Det var nat­ten till förs­ta maj som väk­ta­re upp­märk­sam­ma­de ett in­brott mot en con­tai­ner på Lind­bergs­vä­gen i Var­berg.

När po­lis­pa­trul­len an­län­de till plat­sen upp­täck­te de en upp­så­gad con­tai­ner, en per­son­bil och stöld­god­set i form av verk­tyg. Det vi­sa­de sig va­ra tre gär­nings­män varav de ena greps gans­ka om­gå­en­de, strax in­nan tre på nat­ten.

Po­li­sen sat­te in hund­patrull och kun­de två och en halv timme se­na­re spå­ra upp yt­ter­li­ga­re två män i när­he­ten av brotts­plat­sen.

De tre män­nen, två i 40-års­ål­dern och en i 25-års­ål­dern, an­hölls på mor­go­nen den förs­ta maj och är miss­tänk­ta för stöld. Un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen häk­ta­des samt­li­ga per­so­ner. Åtal ska va­ra väckt se­nast den 18 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.