Kun­skap om HLR re­dan på plats

Hallands Nyheter - - Varberg -

Mo­ni­ca Kunc­kel-qvist (SD) har fö­re­sla­git att all kom­mu­nens per­so­nal in­om sko­la, för­sko­la, vård och om­sorg ska ut­bil­das i hjärt- och lung­rädd­ning och att kun­ska­per­na ska frä­schas upp vartan­nat år. En ut­bild­ning finns re­dan i dag, men det saknas ru­tin för åter­kom­man­de ut­bild­ning­ar. Nu har full­mäk­ti­ge be­slu­tat att av­slå mo­tio­nen, med ett tillägg om att full­mäk­ti­ge förutsätter att nämn­der­na ut­bil­dar sin per­so­nal i hjärt- och lung­rädd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.