Kvin­no­makt i Hal­lands mo­de­ra­ter

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Mi­kae­la Wal­ters­son, mo­de­rat re­gi­on- och kom­mun­po­li­ti­ker från Halm­stad är den förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­den nå­gon­sin för mo­de­ra­ter­nas läns­för­bund i Hal­land.

– Jät­te­ro­ligt! Dess­utom be­står nu he­la pre­si­di­et och ar­bets­ut­skot­tet en­bart av kvin­nor. Med glim­ten i ögat kan man sä­ga att vi nu tar igen för de 108 år som det in­te sut­tit nå­gon kvin­na som ord­fö­ran­de i för­bun­det, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son, som val­des vid Hal­landsmo­de­ra­ter­nas stäm­ma i hel­gen.

”Med glim­ten i ögat kan man sä­ga att vi nu tar igen för de 108 år som det in­te sut­tit nå­gon kvin­na.” MI­KAE­LA WAL­TERS­SON ord­fö­ran­de Mo­de­ra­ter­nas

läns­för­bund Hal­land

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.