Storm gör Pe­kings luft vär­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KINA. En storm sve­per in Pe­king i kvä­van­de damm från Go­bi­ök­nen. Käns­li­ga in­vå­na­re, som re­dan är hårt drab­ba­de av luft­för­ore­ning­ar, ma­nas att hål­la sig in­om­hus.

Dam­met bi­drar till att hal­ten av par­tik­lar av ty­per­na PM2,5 och PM10 har sti­git till sky­höga ni­vå­er. Vid ni­vå­er över 300 av­råds all ut­om­hus­ak­ti­vi­tet – i går mor­se låg PM2,5 på drygt 600 och PM10 på över 900.

Mot­sva­ran­de vär­den på Horns­ga­tan i Stock­holm låg i går på mel­lan 10 och 20. (TT-AFP)

FOTO: ANDY WONG/AP

Pe­king­bor på väg till job­bet i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.