Prins Philip drar sig till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STOR­BRI­TAN­NI­EN. Drott­ning Eli­za­bet­hs ma­ke prins Philip, 95, drar sig i höst till­ba­ka från al­la of­fi­ci­el­la upp­drag, med­de­lar brit­tis­ka ho­vet i en kom­mu­niké.

Ryk­te­na bör­ja­de gå i ons­dags kväll – nå­got stort var på gång i Stor­bri­tan­ni­ens kung­a­hus. Ha­de nå­gon dött? Skul­le den 91-åri­ga drott­ning­en ab­di­ke­ra? El­ler är det dags för prins Har­ry att för­lo­va sig?

Där­för blev det nå­got av en an­tik­li­max när ho­vet i sam­band med ett blixtin­kal­lat mö­te gick ut med in­for­ma­tio­nen att Philip pen­sio­ne­rar sig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.