”Bib­lisk svält ho­tar Je­men”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JE­MEN. Je­men ho­tas av en ”hung­ers­nöd av bib­lis­ka di­men­sio­ner”, en­ligt bi­stånds­ex­per­ten Jan Ege­land, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för nors­ka Flyk­ting­h­jel­pen och råd­gi­va­re åt FN:S hu­ma­ni­tä­ra in­sat­ser, som just nu be­sö­ker det krigs­här­ja­de lan­det.

Bi­stånds­ve­te­ra­nen döljer in­te sin ils­ka mot dem som har makt att stop­pa ka­ta­stro­fen.

– Jag är fylld av ils­ka mot de män med va­pen och makt som in­te kan lö­sa den här av män­ni­skor or­sa­ka­de kri­sen, sä­ger han i te­le­fon från hu­vud­sta­den Sa­naa. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.