Löfven till ny po­li­ti­ker­vec­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) nob­bar årets po­li­ti­ker­vec­ka i Al­me­da­len. Men när Jär­va star­tar en egen po­li­ti­ker­vec­ka på Spånga id­rotts­plats i väst­ra Stock­holm har al­la par­ti­le­da­re tac­kat ja – även Ste­fan Löfven, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er.

Po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va – som har pe­kats ut som ett ut­satt om­rå­de plå­gat av brotts­lig­het och ut­an­för­skaps­pro­blem – drar igång tre vec­kor in­nan po­li­tik­kol­lot i Vis­by, med sam­ma upp­lägg i grun­den: Var­je kväll hål­ler en ny par­ti­le­da­re tal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.