Ökänd krigs­her­re åter i Ka­bul

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AFGHANISTAN. Den ökän­de krigs­her­ren Gul­bud­din Hek­ma­ty­ar, även känd som ”slak­ta­ren av Ka­bul”, har åter­vänt till den af­ghans­ka hu­vud­sta­den ef­ter 20 års från­va­ro. Föl­jet be­stod av fle­ra hund­ra bi­lar, mesta­dels flak­bi­lar med au­to­mat­va­pen, och väl­kom­na­des av an­häng­a­re med Hek­ma­ty­ars par­tis grö­na flag­gor.

Hek­ma­ty­ar har ti­di­ga­re pe­kats ut som ter­ro­rist av USA, men i sep­tem­ber skrev han un­der ett freds­av­tal med den af­ghans­ka re­ge­ring­en, som hop­pas att över­ens­kom­mel­sen ska lug­na lä­get i lan­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.